NABÍZÍ SVÝM NÁVŠTĚVNÍKŮM

Výběr z 1500 knih a časopisů

Veřejný internet ZDARMA!!!

Tisk a kopírování dokumentů

Výpůjční doba v pátek 16.00 - 18.00 hod.